Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
Efterlønsmodtagerne nyder deres otium på Costa del Sol. (Foto: Ayuntamiento de Mijas)
Efterlønsmodtagerne nyder deres otium på Costa del Sol. (Foto: Ayuntamiento de Mijas)
Efterløn på skinner
Skrevet af Solkysten
Efter indkøringsproblemer
har 156 danskere taget
deres efterløn med til Spanien
Danske førtidspensionister har siden den 1. juli 2000 haft ret til at tage deres efterløn med til Spanien. Det har kunnet lade sig gøre, efter at Folketinget vedtog en ændring af loven om arbejdsløshedsforsikringer og arbejdsmarkedets tillægspension. Loven havde tidligere nægtet efterlønsmodtagerne det privilegium at nyde deres otium i udlandet. Det kan nu lade sig gøre, men det har ikke i alle tilfælde været nemt for dem, der valgte at flytte til Spanien.

Efterlønsmodtager Knud Munkø spadserer en tur på strandpromenaden i Fuengirola med sin kone Yrsa Worn og parrets lille hund. De nyder solnedgangen bag bjerget ved Mijas og planlægger morgendagens indkøbstur til Málaga. I næste uge får de besøg af familien fra Danmark, så der skal købes ekstra ind.

Knud Munkø er en af mange danske ”halvpensionister” i Spanien. Han gik på efterløn den 1. marts 2001 og kunne se tilbage på 40 års arbejde, dels som konsulent i et stålfirma og dels med egen virksomhed. Knud fyldte 60 år i 1998 og fik tre år senere glæde af den lempelige efterlønsordning. Han kunne sammen med Yrsa flytte til Spanien og modtage sin penge fra Danmark.

- Vi havde i flere år talt om at nyde vores otium på Costa del Sol, men vi havde vores forbehold om den spanske kultur og levevis. Året forinden tilbragte vi tre uger på Solkysten for at se, om det var noget for os. Det var vigtigt at flytte til et fremmed land med de rigtige forudsætninger, fortæller Knud Munksø.

Han nåede sammen med Yrsa frem til den konklusion, at det ville være en fornøjelse at udskifte det danske vejr med et mildere klima.
Knud Munksø havde før frameldelsen til det danske folkeregisiter undersøgt betingelserne for at tage sin efterløn med til Spanien og kendte proceduren. Han skulle aflevere ansøgningen om udbetaling af efterløn i udlandet til sin A-kasse (Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende), som ville behandle sagen hurtigst muligt.

- Da sagsbehandleren brugte udtrykket hurtigst muligt blev jeg noget skeptisk, men allerede fire måneder senere modtog jeg et anbefalet brev, som bekræftede godkendelse af min ansøgning. Horsens kommune havde behandlet sagen uden problemer, og jeg ville modtage min efterløn i samme øjeblik, jeg havde opgivet nummeret på min bankkonto i Spanien, siger Knud Munksø.

Det danske ægtepar nyder nu på andet år en behagelig tilværelse på Costa del Sol og fortryder ikke deres beslutning. De har råd til at gå på restaurant flere gange om måneden og har indrettet deres lejlighed til en fornuftig pris.

Knud Munksø har gjort sig sine tanker om fordelene ved at være efterlønsmodtager.

- Efterlønnen rækker længere på Costa del Sol end i Danmark, hvor du kan holde dig i live. Her lever man livet for de samme penge og har større frihed, konstaterer han.

En problematisk sag
På toppen af en bakke ude på landet i Entreríos (Mijas Campo) bor det danske ægtepar Gurli og Ib Hansen i en pragtvilla. Huset har en imponerende udsigt til Mijasbjergene, og de rolige omgivelser forstyres højest af arbejdet på den nærliggende golfbane Santana Golf Club.

Trods de idylliske rammer har Gurli og Ib Hansen bestemt ikke oplevet deres otium på Costa del Sol som en dans på roser. Han gik på efterløn i efteråret 1999 efter en succerig karriere som bilforhandler i Svendborg og købte en byggegrund på landet. I stedet for en smidig sagsbehandling har han kæmpet en brav kamp for at få sin efterløn med til Spanien.

- Jeg var så uheldig at flytte fra Danmark på det værst tænkelige tidspunkt. Folketinget havde 1. juli ændret de regler, som for første gang gjorde det muligt at tage efterlønnen med til udlandet. Arbejdsministeriet havde bare ikke informeret kommunerne grundigt nok om de tekniske detaljer. A-kasserne vidste ikke, hvilket ben de skulle stå på, og der var stor forvirring om fortolkningen af reglerne, forklarer Ib Hansen.

Han søgte i begyndelsen af 2000 om at få sin efterløn udbetalt i Spanien og fik i første omgang afslag. A-kassen forlangte, at han flyttede tilbage til Danmark for at være berettiget til efterløn

- Embedmændene misfortolkede reglerne om forudgående beskæftigelse. Der var endnu ikke dannet præcedens på området og reglerne blev fulgt ud fra snævre kriterier, uden at der blev skelnet til overgangsordninger, fortæller Ib Hansen.

Han henviser til to paragraffer i efterlønsreglerne, som de enkelte kommuner har fortolket vidt forskelligt. Den ene paragraf stiller krav om, at ansøgeren har haft mindst 52 ugers arbejde i de sidste tre år ved arbejde i Danmark. Den anden forlanger, at ansøgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet på det tidspunkt, den pågældende ønsker at gå på efterløn.

- Arbejdsministeriet havde vedtaget flere overgangsordninger, men de blev ikke taget til efterretning i alle kommuner. De fulgte loven til punkt og prikke, hvilket gav store misforståelser, siger Ib Hansen.

Han overdrog sagen til det danske rådgivningsfirma C & C Alts i Fuengirola. Civiløkonom Heidi Andersen undersøgte reglerne og ankede sagen til arbejdsdirektoratet, som i fjor gav Ib Hansen medhold i sagen. Siden har han modtaget sin efterløn uden problemer.

- Jeg har flere gange følt mig som en hund i et spil kegler. For politikerne er det nemt at ændre på reglerne, men det er sværere at omsætte de gode intentioner til praksis. Det ville have været rart, hvis jeg på forhånd havde været forberedt på de mange telefonopringninger og klagebreve, der ligger bag min lille sejr, siger Ib Hansen.

Han er sammen med sin kone Gurli specielt glad for civiløkonom Heidi Andersens støtte. Hun har holdt deres mod oppe og fortjener en rose.

- Vi kunne aldrig selv have anket min sag. Det ville have været spild af tid, da det kræver ekspertviden og tålmodighed at få myndighederne til at lytte efter, konstanter Ib Hansen.

Perfekt behandling
De danske efterlønsmodtagere Sonia og Jørn Nielsen har været langt mere heldige. De gik i sommeren 2001 på efterløn efter 32 års arbejde som henholdvis afdelingeleder i et århusiansk stormagasin og inspektør i et af Danmarks førende rengøringsfirmaer og flyttede kort tid efter til Costa del Sol. I første omgang som en prøveballon.

- Vi kendte området i forvejen, men ville ikke brænde alle broer. Vi lejede derfor en villa i urbanización Cerros del Águila og brugte de første måneder til at stikke fingeren i jorden. Der er stor forskel på at holde ferie og bosætte sig permanent, siger Sonia Nielsen.
Ægteparret fandt sig hurtig til rette og købte et mindre rækkehus, som nu er erstattet med en ejerlejlighed ved siden af Sohail-floden i Fuengirola.

Sonia og Jørn Nielsen har som efterlønsmodtagere fået en perfekt behandling fra deres respektive arbejdsløshedskasser og Århus kommune.

- Vores ansøgninger er blevet godkendt på nul komma fem. Sagbehandleren havde på forhånd fortalt os, hvilke formularer og følgedokumentation der skulle vedlægges vores ansøgning. Vi fremskaffede dem selv og modtog tre måneder senere en bekræftelse fra vores bank. Efterlønnen var allerede sat ind på vores konto, forklarer Jørn Nielsen.

Han er lige som sin ægtefælle glad for de nye omgivelser. De går begge til spanskundervisning i Dansk Spansk Samvirke og hjælper til i foreningen.

- Det er et privilegium at trække sig tilbage og deltage i de forskellige aktiviteter. Det giver en større venskabskreds og sætter humøret i vejret, forsikrer Jørn Nielsen.

Sonia nikker indforstået. Hun spiller sammen med sin mand kort en gang om ugen i DSS og tester sine sprogkundskaber med en spansk tv-avis.

- Vi kommer fra et fremmed land, men det forhindrer os ikke i at blive integreret. Det giver større udbytte at følge med i samfundsdebatten, så vi bedre forstår spaniernes kommentarer om det ene eller andet siger Sonia Nielsen.

Jesper Sander Pedersen


Efterlønsordningen har på få år
tredoblet antallet af
efterlønsmodtager i Spanien


Reglerne om udbetaling af efterløn i udlandet trådte i kraft den 1. juli 2000 og gør det for første gang muligt for danskere mellen 60 og 65 år at modtage efterløn uden for Danmark.

Ordningen gælder førtidspensionister, som rejser rundt eller bosætter sig i et EØS-land (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig).

Det har et stigende antal efterlønsmodtagere tager til efterretning og mange af dem er flyttet til Spanien. Det var i november 2000 (fire måneder efter lovens ikrafttræden) 47 efterlønsmodtagere i Spanien. Det er steget til 156 personer, der nyder deres otium i Spanien på efterløn.

Reglerne stiller flere betingelser, som er værd at fremhæve.
1) Man skal være medlem af en dansk A-kasse.
2) Man bor i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne.
3) Man har ret til dagpenge.
4) Man opfylder alle de øvrige betingelser for at modtage efterløn.
Man har skal have ret til dagpenge for at kunne modtage efterløn. Det betyder i praksis at man skal opfylde følgende krav.
5) Beskæftigelseskravet. Man skal have haft 52 ugers arbejde i de sidste 3 år ved arbejde i Danmark. Man kan derfor (som hovedregel) ikke gå på efterløn, hvis ens dagpengeret helt eller delvist er optjent på baggrund af arbejde i udlandet.
6) Forsikringskravet. Man skal forsikres i det land, hvor man arbejder. Dvs. man skal melde sig ud af sin danske A-kasse, hvis man arbejder i et andet EØS-land og forsikre sig i det pågældende land. Når man skal til at gå på efterløn eller ansøger om et efterlønsbevis, er man nødt til at blive genoptaget i en dansk A-kasse.
7) Rådighedskravet. Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor man vil gå på efterløn eller ved udstedelsen af et efterlønsbevis.

Efterlønsordningen har flere restriktioner. Ansøgning om udbetaling i udlandet skal godkendes af to instanser, A-kassens bedømmelsesnævn og fraflytningskommunen. Ansøgere skal samtidig være opmærksomme på, at de er pålagt at tegne en privat sygeforsikring i Spanien, da de ikke er berettiget til at modtage lægehjælp i det offentlige system (Seguridad Social).

Arbejdsmarkedsdirektoratet anbefaler kommende efterlønsmodtage at indhente flere oplysninger om ret til efterløn i udlandet i deres A-kasse. Direktoratet udgivet tre pjecer med nyttige oplysninger:
A) Om efterløn eller overgangsydelser ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land.

B) Om ret til efterløn eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne.
C) Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS.
Hjemmesiden
www.danmark.dk er ligeledes et nyttigt instrument.
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - November 2003

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga